• Odsłon łącznie: 0

Projektowanie instalacji:

Posiadamy pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu, posiadanym uprawnieniom i używaniu nowoczesnych narzędzi podczas procesu projektowania możemy realizować każdy rodzaj zlecenia. Organizujemy odpowiednie zespoły projektowe w zależności od zakresu przedsięwzięcia angażując niezbędne branże potrzebne do wykonania projektu. Klient korzystający z naszych usług otrzymuje gotowy projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przygotowany do złożenia w odpowiednim urzędzie. Wykonujemy dokumentację projektowo-kosztorysową dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych takich jak budynki: jednorodzinne, wielorodzinne, biurowe, przemysłowe oraz użyteczności publicznej. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy inwestorów indywidualnych, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, instytucje publiczne oraz wykonawców inwestycji. Oferowany zakres współpracy to między innymi:

Instalacje sanitarne:
  • projektowanie instalacji centralnego ogrzewania, 
  • projektowanie instalacji wodociągowych, 
  • projektowanie instalacji kanalizacyjnych, 
  • projektowanie instalacji gazowych, 
  • projektowanie instalacji wentylacyjnych, 
  • projektowanie instalacji klimatyzacyjnych. 

Sieci i przyłącza:
  • sieci i przyłącza ciepłownicze,
  • sieci i przyłącza wodociągowe, 
  • sieci i przyłącza kanalizacyjne, 
  • sieci i przyłącza gazowe.


Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami prosimy o kontakt.

Copyright © 2013 WZB-Projekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.